Artikler

Alt du trenger å vite om stillas

Hva er stillas?

Et stillas er en midlertidig konstruksjon der de mest vanlige materialene er stål eller aluminium. Stillas brukes under bygging, vedlikehold eller reparasjon av bygninger, broer og mer. Det gir arbeidere tilgang til ulike deler av en bygning, og muliggjør det å jobbe sikkert i høyder som ellers ville vært utilgjengelig eller farlig. Helt avhengig av ditt behov, er det like vanlig å kjøpe stillas som å benytte seg av stillasutleie.

Stillaser er ofte satt sammen av modulære deler som kan tilpasses ulike former og størrelser, basert på prosjektets behov. For at det skal være trygt og stabilt å jobbe i et stillas, må det settes opp i samsvar med kravene til montering og bruk av stillas.

Bilde av et gult hus, med stillas foran.

Hva bør du tenke på når du skal velge stillas?

Valg av stillas avhenger av flere faktorer. Du må tenke på ting som prosjektets omfang, høyde, tilgjengelig plass og hvor lenge det skal brukes. Stillas er som med mye annet – alle de ulike typene har hvert sitt formål og egenskaper. Det kan være forskjell på hvilket stillas en bygningsarbeider trenger, i forhold til en privatperson som skal male husveggen. Du kan leie eller kjøpe stillas som er egnet til alt fra større byggeprosjekter og permanente stillaser, til mobile stillaser som er enkle å flytte rundt.

Når du skal velge riktig stillas bør du vurdere følgende punkter:

Er du klar for å komme i gang med stillasprosjektet? Sjekk ut våre stillaspakker her!

En mann som står inne i et stillas og holder seg på rekkverket.


Sikkerhet og beste praksis ved bruk av stillas

For å få mest mulig ut av stillas i tillegg til å sikre det i samsvar med eventuelle krav, handler det om å få på plass noen pålitelige og effektive tiltak. Stillaset blir en stor del av arbeidsplassen, og det er viktig at det skal være en trygg og sikker plattform for de ansatte.

Her er noen viktige punkter:

  • Grundig planlegging: Vurder arbeidsområdet, identifiser behov og sørg for riktig type og størrelse av stillas. En god plan kan redusere feil og farer under montering og bruk.
  • Riktig opplæring og samarbeid: Sørg for god opplæring av alle som skal montere, demontere, endre eller bruke stillaset. Med det menes opplæring av både bruk av stillaset og å identifisere farer, utføre inspeksjoner og reagere på nødsituasjoner. Alle skal være godt informert om prosedyrene som gjelder.
  • Riktig montering: Sett klare rutiner på hvem som skal gjøre hva, og vær sikker på at monteringen av stillaset blir gjort grundig i henhold til brukerveiledningen. Sett deg også inn i hvordan du fester stillaset til veggen.
  • Overholdelse av standarder og forskrifter: Følg lokale sikkerhetsforskrifter og bransjestandarder.
  • Regelmessig vedlikehold: Innebærer ting som å erstatte skadde eller slitte deler og utføre smøring av bevegelige deler.
  • Sikkerhetskultur: Etabler sikkerhet som en del av bedriftens kultur. Det bør oppmuntres til sikker atferd og sørge for at arbeiderne føler seg komfortable med å rapportere eventuelle problemer.

 

Har du flere spørsmål om stillas eller noe annet, så hjelper vi deg gjerne. Ta kontakt med oss for en hyggelig prat!