Leasing

Fasadestillaser leasing

Vi kan tilby leasing både på nytt og brukt stillas . Du kan velge imellom leasingperiode fra 3 til 5 år. Du kan også sende egen liste med deler som du vil lease. Fyll ut kontaktskjema så kommer vi med tilbud.

fasadestillaser leasing

Rullestillaser leasing

Leasingperioden på rullestillaser og foldestillaser er mellom 3 og 5 år etter ønske.

rullestillaser leasing

Kontorbrakker leasing

Bestill en kontor/visnings brakke nå og betal for den på månedsbasis i stedet for å betale hele beløpet på en gang. Vi tilbyr finansiering på brakker som er tilgjengelige på vår hjemmeside samt spesialbestillinger. Leasingperioden på alle brakker tilbys fra 3 til 7 år.

kontorbrakker leasing

Stillaspakker på henger leasing

Som del av vårt sortiment finner du også Tysse tilhengerpakker Standard, Flexi og Pro. Det finnes også mulighet for å lease en skreddersydd stillaspakke med henger. Leasingperiode på tilhenger pakke er mellom 3 – 5 år.

stillaspakker på henger leasing

Hvorfor leasing?

Vi tilbyr bedrifter leasing via Nordea Finance Equipment. Man kan lease både nytt og brukt utstyr. Leasingperioden er på 3-7 år.

nordea finance clear

Fordeler:

 • Inntil 100% finansiering.
 • Frigjøring av driftskapital som kan benyttes til andre formål.
 • Ingen forskuttering av merverdiavgift på anskaffelsetidspunktet.
 • Enklere budsjettering og regnskapsføring, da beløpet utgiftsføres i sin helhet.
 • Tas vanligvis kun sikkerhet i utstyret, og binder ikke foretakets øvrige pantesikkerheter.
 • Bedre forholdstall i balansen da leasingobjektene vanligvis ikke aktiveres i regnskapet.
 • Større skattemessige fradrag for leasing enn lån, da de samlede avskrivningene er lavere ved lånefinansiering enn de totale kostnadene i leasingperioden.
 • Finansiell spredning.
 • Raskere skattemessig utgiftsføring av investeringen.
 • Nedskrivning av utstyret i takt med utstyrets verdiforringelse.
 • Fleksibilitet: Avdragene kan tilpasses inntektene, eksempelvis ved sesongsvingninger.
 • Bedre likviditet. Kostnadene fordeles over den tiden utstyret benyttes og skaper inntjening.
 • Full bruksrett til utstyret. Det er bruksretten og ikke eiendomsretten som skaper grunnlag for inntekter og overskudd.
 • Muliggjør en regelmessig utskiftning av utdatert utstyr til tidsriktig og effektivt utstyr.
 • Muligheter for samdrift. Flere gårdsbrukere kan gå sammen om en leasingavtale.

Etter utløpt leieperiode kan du velge:

 • Å fortsette leasingforholdet til lavere pris.
 • Anmode om å få kjøpe utstyret til en fornuftig pris.
 • Si opp avtalen og levere utstyret tilbake.

KONTAKT OSS

Send oss et utflyt skjema med opplysninger om din bedrift og utstyret du vil lease.