Artikler

Hvordan bygge stillas i skråning?

Skal du bygge stillas i skråning, men usikker på hvordan? Her gir vi deg våre tips til hva slags ekstradeler du trenger for å forenkle arbeidet i skråning!

Slik setter du opp stillas i skråning – hva trenger du?

Det er ikke nødvendigvis så mye som skal til for å lykkes med stillas i skråning. Så lenge du har et stillas og riktige deler er du langt på vei. Her er våre anbefalinger til hvilke stillasdeler du kan trenge:

Bunnskruer
Basert på hvor mye helling det er, kan du kompensere ved å bruke lengre bunnskruer på stillaset. Disse fås i ulike høyder.

Korrigeringsrammer
Ekstra rammer i ulik høyde kan gjøre mye med høydeforskjellene på bakken. Monterer du med korte bunnrammer vil du oppnå et stødigere og mer stabilt stillas.

Rekkverk
Rekkverk er noe du alltid skal ha på alle rammer på stillaset, og gir fallbeskyttelse til arbeiderne. På skråninger blir rekkverk desto viktigere, nettopp for å forhindre farlige situasjoner, der høydeforskjeller og terrengendringer øker risikoen betraktelig for fall. I tillegg er rekkverk en viktig del av den bærende konstruksjonen, der det bidrar til å sikre stabiliteten.

  • Veggfester: I skråning kan du oppdage at du trenger flere veggfester i bunnen på stillaset for å forhindre at det sklir ned av skråningen. Velger du regulerbare veggfester får du større fleksibilitet i forhold til hvor på rammen du vil feste det. Les mer om hvordan du fester stillas til veggen. 

Diagonaler
Diagonaler brukes for å stabilisere stillaset og sørger for en solid konstruksjon.
På skråninger er det spesielt viktig å bruke diagonaler for å motvirke at stillaset mister sin stabilitet på grunn av skråningen.

Er du klar for å komme i gang med stillasprosjektet? Sjekk ut våre stillaspakker her!

Bilde nedenfra av et gult hus, med stillas foran.

Viktige punkter ved montering av stillas i skråning

  1. Start på den siden av fasaden som ligger høyest fra bakken
  2. Sett ut føtter og juster disse til ønsket arbeidshøyde
  3. Montering av rammer: Start med rammer på to par med føtter og monter rekkverk mellom dem
  4. Kontroller at rekkverkene er lik lengderetningen, før du fortsetter med rammene på resterende føtter (og rekkverk på disse)
  5. Sikre at plattformen er i vater under hele prosessen
  6. Maksimal avstand mellom stillas og vegg skal være rundt 30 cm. Er avstanden større enn dette, må du ha rekkverk også på innsiden av stillaset.

Les mer om regler og krav for montering av stillas.

Stillasløsninger når du skal bygge i skrått terreng

Vi tilbyr tilpassede løsninger som både forenkler og gir den fleksibiliteten du trenger når du skal bygge stillas i skrått terreng. Se våre løsninger til skrått terreng her.