Artikler

Regler og krav for montering og bruk av stillas

Generelle regler for stillas

Retningslinjene for montering og bruk av stillas varierer fra land til land, og det er viktig å sette seg inn i de nasjonale reglene som gjelder. Reglene er utformet for å øke sikkerhetsnivået på stillaset, slik at det skal være forsvarlig å jobbe der. Her er noen generelle regler for bruk av et stillas:

 • Kvalifisert personell – stillaset skal monteres og demonteres av kvalifiserte personer som har den krevde opplæringen og kompetansen innen stillas
 • Inspeksjoner – stillaset må sjekkes grundig for å sikre at det er trygt og i god stand, både før og regelmessig under bruk
 • Riktig opplæring – de som jobber på stillaset må ha riktig opplæring og følge sikkerhetsprosedyrer
 • Stabilitet på stillaset – stillaset må være stabilt og riktig satt opp for å håndtere belastningene
 • Lastekapasitet – det må sikres at stillaset ikke overbelastes utover den maksimale kapasiteten som er oppgitt av produsent, eller i henhold til lover. Les mer om belastningsklasser for stillas.
 • Beskyttelse – det skal være nødvendig beskyttelse rundt stillaset for å forhindre fall, som for eksempel rekkverk eller sikkerhetsnett
 • Sikring mot uautorisert tilgang – stillaset skal sikres mot tilgang fra uvedkommende, for eksempel i form av HMS-kort
 • Riktig vedlikehold – vedlikeholdes regelmessig for å forsikre at stillaset fungerer som det skal
 • Merking og advarselskilt – det skal være tydelige skilt og merking som indikerer regler og eventuelle farer
 • Sertifisering og dokumentasjon – tilstrekkelig med dokumentasjon og sertifisering kan være nødvendig for å vise at stillaset faktisk er montert og blir brukt i henhold til gjeldende regler

 

Regler for montering og bruk av stillas – privatpersoner

Det er noen forskjeller på reglene for privatpersoner som bruker stillas i forhold til når en bedrift er involvert. Reglene for privatpersoner som leier stillas, kan i flere tilfeller bli stilt mindre formelle krav til. Det er blant annet færre krav til rapportering og dokumentasjon, i tillegg til at privatpersoner generelt er ansvarlige for sin egen sikkerhet der mye handler om en grunnleggende forståelse og sunn fornuft.

Les mer om hvordan du kan sette opp et stillas selv

Bilde av stillas foran hus.

Er du klar for å komme i gang med stillasprosjektet? Sjekk ut våre stillaspakker her!

Når stilles det krav til rekkverk på stillas?

Det er noen faktorer som avgjør når rekkverk på stillas er påkrevd og ikke. For det første må rekkverket i seg selv være godkjent, i form av at det er sterkt nok slik at det tåler belastningene ved et fall, ha holdbart materiale og være forsvarlig festet. Utover dette er det høyden på stillaset som bestemmer når det er påkrevd:

 • Høyde over bakken – typisk er det påkrevd med rekkverk når stillaset er over to meter over bakken
 • Høyde over plattformen – rekkverk bør være tilstede på alle nivåer av et stillas som har fallrisiko, vanligvis når nivåene er over to meter over laveste plattform

 

Hvor ofte skal stillas kontrolleres?

For at stillaset skal være forsvarlig og trygt å bruke, skal det kontrolleres regelmessig. Hvor ofte dette bør gjøres, varierer basert på lokale lover og produsentenes anbefalinger. Noen vanlige retningslinjer er daglige, ukentlige eller månedlige inspeksjoner.

Daglige inspeksjoner blir som en del av den daglige rutinen for å ta en rask sjekk og se etter tegn på skader. Den ukentlige inspeksjonen er noe mer grundig enn den daglige, og blir i hovedsak å sjekke eventuell slitasje. Den månedlige inspeksjonen inkluderer en gjennomgang av hele stillaset, som vil si alle deler inkludert festepunkter.

Utover tidsbestemte inspeksjoner, bør det også inspiseres både før og etter montering samt i forbindelse med ekstremvær.

Avslutning

Husk at disse reglene er generelle, og at spesifikke krav kan variere. Det er viktig å rådføre seg med stillasprodusentens eller stillasutleierens anbefalinger for å være sikker på hva som gjelder i ditt tilfelle. For mer detaljert forklaring rundt reglene for bruk og montering av stillas, sjekk gjerne lovdata. Har du noen spørsmål eller trenger behov for rådgivning? Ta kontakt med oss for en hyggelig prat!