Artikler

Hvor mye stillas trenger du?

Uavhengig av type prosjekt som skal utføres, er stillas et utstyr som ofte blir brukt. Men hvor mye stillas trenger du egentlig for ditt spesifikke prosjekt? Vi har skrevet om ulike situasjoner hvor stillas er nødvendig. Les om vår anbefaling for å ta en riktig beslutning i valget!

Bide av stabler med stillasplattformer.

Riktig mengde stillas for ditt prosjekt

Et stillas brukes til en rekke formål hvor det er behov for en midlertidig plattform for arbeid i høyden. Med en slik arbeidsplattform får du enkelt tilgang og et bredt arbeidsområde – men det er ikke alltid like lett å vite hvor mye stillas du trenger til ditt spesifikke prosjekt. Dette skyldes at hvert prosjekt er unikt og påvirkes av ulike faktorer. Eksempel på dette er arbeidshøyde, lokasjon, terreng, struktur på bygget og tilleggsutstyr. Det finnes derfor ikke noe fasit for hvor mye stillas du trenger. Men nedenfor finner du en veiledning, basert på ulike situasjoner som krever stillas og vår anbefaling.

 • Stillas for mindre hjemmeprosjekter

  Selv for de mindre prosjektene som skal utføres rundt huset, er det mange som velger stillas. Typiske situasjoner her inkluderer fasadeprosjekter som bytting av kledning, maling, takreprasjon, utskiftning av vinduer, fasadevask eller installasjon av ny utebelysning. Fordelen med de mindre prosjektene er at du kan demontere eller flytte stillaset.

  Hvor mye stillas du trenger avhenger av høyden på huset eller området der arbeidet skal utføres. Ofte anbefaler vi våre kunder å velge standard stillaspakke, da de er perfekte for en vegg.

  Les om hvordan du kan sette opp stillas selv

 

 • Løsninger til vedlikeholdsarbeid

  De som jobber med vedlikehold av større hus eller bygninger bruker stillas til å inspisere, bevare og reparere bygninger. Dette kan gjelde mye av de samme situasjonene som nevnt i punktet ovenfor for fasader, tak eller vindu.

  Her kommer det litt an på prosjektet for å vite hvor mye stillas du trenger. Skal hele bygget vedlikeholdes anbefaler vi å kjøpe mye stillas, men hvis du derimot kun har behov for en vegg kan du vurdere å investere i mindre mengde.

 

 • Skreddersydd stillas for erfarne fagfolk

  Fagfolk som malere og elektrikere bruker ofte stillas i sitt daglige arbeid. Blant annet fordi det hender at de står ovenfor prosjekter hvor det ikke er mulig å komme til, uten stillas. Blant fagfolk er rullestillas eller foldestillas det foretrukne valget, ettersom det gir god fleksibilitet og sikkerhet i arbeidet.

  Hvilket rullestillas du velger avhenger av ønsket arbeidshøyde. Ettersom stillaset er på hjul kan du enkelt flytte på det mens du jobber, istedenfor å investere i et større stillas for å dekke hele arbeidsområdet. Våre rullestillaser finnes i to forskjellige bredder: 74cm og 135cm, og flere høyder.

  Er du klar for å komme i gang med stillasprosjektet? Sjekk ut våre stillaspakker her!

 

 • Riktig mengde ved takreparasjon og blikkenslagarbeid

  Ved reparasjon av tak slik som å legge ny takstein, skifte ut vindskiene eller fikse takrennen er det ofte nødvendig med stillas. Dette er for å få en trygg arbeidsplattform, hvor en også kan oppbevare utstyret sitt.

  Ved takreparasjon og blikkenslagerarbeid hender det at en møter på ulike typer bygninger eller hus. Derfor anbefaler vi å investere i stillaspakken flexi, da en enkelt kan bygge om stillaset sånn en ønsker. På den måten trenger du ikke å bekymre deg for hvor mye stillas du trenger.

 

 • Stillas for de store byggeprosjektene

  For de mer komplekse byggeprosjektene er det ofte behov for mye stillas. Når det er snakk om disse prosjektene gjelder det bygårder, boligblokker eller kontorbygg. Uavhengig av hva som skal bygges er det ofte behov for et stabilt og trygt stillas. For de store prosjektene er det ofte naturlig med flere høyder og stillas rundt hele bygget.

  Vår anbefaling er derfor å kjøpe en av stillaspakkene fra Huspakke Proff. Da får du alle komponenter og et helt godkjent stillas. Skal det bygges ut over dette er det mulig å legge til ekstra stillas.

 

Alle våre stillaspakker – Standard, Flexi og Huspakke Proff kan tilpasses etter behov. Trenger du hjelp til å velge riktig stillastype, eller mengde stillas du trenger til prosjektet? Ta kontakt med oss i dag, for en hyggelig samtale med våre dyktige rådgivere.