Artikler

Belastningsklasser for stillas

Riktig belastningsklasse er viktig når du skal ta i bruk et stillas. Det er typen arbeid du skal gjennomføre som avgjør hvilken belastningsklasse du bør velge. Noe stillasarbeid krever tyngre og mer utstyr enn andre, og dermed er det slik at jo mer lagring og jo tyngre arbeid, jo høyere belastningsklasse vil det kreves. Det er jo stor forskjell på belastningsnivået til malingsutstyr versus murklosser, for eksempel.

Arbeider som løfter stillasplattform.

Er du klar for å komme i gang med stillasprosjektet? Sjekk ut våre stillaspakker her!

Klasse 1:

Den laveste belastningsklassen er egnet for inspeksjoner og det letteste vedlikeholdsarbeidet. Det er tillatt med bruk av lett verktøy på stillaset, men ingen lagring av materiell.

Klasse 2:

Klasse 2 er også egnet for lett vedlikeholdsarbeid, som for eksempel malingsutstyr. Denne klassen tåler litt mer enn klasse 1, og det er tillatt med noe verktøy, men ikke at noe blir lagret utover det som brukes der og da.

Klasse 3:

Den mellomste klassen er for generelt bygningsarbeid, som tømrere osv, og tillater lagring av noe utstyr. Dette er den mest vanlige og etterspurte klassen hos oss. Belastningsklasse 3 holder opptil 200 kg per kvm.

Klasse 4:

Denne klassen passer ypperlig til murerarbeid som krever både lagring av utstyr og murstein. Det er viktig at materialet ligger fordelt utover stillaset, slik at det blir en jevn vekt utover flaten. Samtidig er det ment for noe murstein, og ikke store mengder.

Klasse 5:

Klasse 5 er for tyngre murerarbeid som krever lagring av utstyr og kubikkpaller. Det er viktig at kubikkpallene er under 750 kg.

Klasse 6:

Den siste og største klassen er også for tungt murerarbeid, og tåler kubikkpaller opptil 1000 kg i stillaset. Håndterer lagring av betongblokker, stein osv.

Les mer om riktig valg av stillastype til ditt prosjekt.

Velg riktig belastningsklasse for ditt arbeid

Nå som du har fått en kort innføring om de ulike belastningsklassene for stillas, håper vi at du sitter igjen med noen tanker om hva som kan være best å velge for deg. Uansett om du er erfaren eller ny på feltet, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss for råd og veiledning. På denne måten kan vi sammen finne riktig belastningsklasse spesifikt til ditt stillasarbeid!