RAM1 utvendig trappeoppgang

UTVENDIG TRAPPEOPPGANG TIL STILLAS

Trygge og gode løsninger på arbeidsplassen er viktig for å opprettholde sikkerhet og effektivitet. Med RAM1 utvendig trappeoppgang fra Global Stillas får du en pålitelig løsning, som gir tilgang til alle etasjene på utsiden av stillaset. Trappeoppgangen er tilpasset stillasets etasjehøyde, og sikret med både utvendig og innvendig rekkverk.

Bruken av utvendig trapp på stillas gir flere fordeler. De utvendige trappene gir økt komfort og et høyere sikkerhetsnivå for de som ferdes i trappen, i like stor grad for de som arbeider på selve stillaset. Ettersom trappen nærmest tilsvarer en vanlig trapp, resulterer det i spart tid samtidig som arbeidsplassen sitt HMS-forhold forbedres. Monteringen av trappen er også enkel og kan utføres raskt på et allerede eksisterende stillas. 

VÅRE TRAPPELØSNINGER TIL STILLAS

Global Stillas tilbyr trappeoppgang til stillaser, tilgjengelig i lengdene 2,57 m og 3,07 m. Du kan velge mellom en enkel trappeoppgang eller flere etasjer for å danne et trappetårn. Disse løsningene er egnet for de fleste stillaser i belastningsklasse 3 (aluminium og stål), som blir solgt på det norske markedet. Ved ønske er det mulig for en enklere versjon av trappetårn uten platting og konsoll løsningen på toppen hvis dette er nødvendig.

KONTAKT OSS

    Velg lengde:

    Velg høyde: