Taksikring

Taksikring

Vårt taksikrings utstyr kan benyttes på alle typer flate tak (maks takhelning på 5 grader), her er det snakk om et lett monterbart midlertidig kantsikrings system for å sikre en trygg ferdsel og arbeidsforhold i høyden. Systemet monteres uten direkte feste i taket eller gesimskant. Dette er en løsning som passer til både enkelt arbeid på tak og for de større byggeprosjektene hvor det er behov for gelender som sikring. Rekkverk stolpene kan lett vippes opp og ned slik at man fritt kan utføre tak arbeid og få til heist opp materialer problemfritt.

Alle deler er produsert i galvanisert stål og konstruert for en hurtig og effektiv montering. Systemet består av kun 3 forskjellige deler: rekkverk stolpe med vipp, rekkverk og ballastlodd. Rekkverk fås i lengder fra 0,73m til 3,07m og er sterk nok til å stå imot vekten av 1 mann.

Taksikring Komponenter

Rekkverkstolpe med vipp opp/ned S1

Rekkverkstolpe med vipp opp/ned S2

Enkelt rekkverk med kile

Ballastlodd til rekkverkstolpe

Ballastlodd til rekkverkstolpe

Kontakt oss